Vilkår for 1000-kroners gavekort

 1. For å motta gavekort må du være over 18 år og DNB-kunde. Bestillingen må betales med ditt DNB-kort.
 2. Det er maks ett gavekort per person, og det kan ikke legges inn flere gavekort i samme bestilling.
 3. Gavekortet har et unikt nummer og kan kun brukes én gang.
 4. Bestillingen må være på over 2000 kroner.
 5. Gavekortet er gyldig i 72 timer etter utstedelse.
 6. Reisen må bestilles f.o.m 15. mai, men tidspunktet for når reisen utføres er mellom deg og reiseleverandøren
 7. Gavekortet kan kun brukes på reiseleverandører som er en del av aktiviteten på dnb.no/nestesommer.
 8. DNB kan når som helst og uten begrunnelse eller varsel kansellere ubenyttede gavekort, samt på samme måte avslutte utstedelsen av fremtidige gavekort.
 9. DNB er ikke ansvarlig for noe tap, direkte eller indirekte, som måtte følge av bruk av utstedte gavekort.
 10. Reiseleverandøren har alene ansvaret for innholdet i tilbudene de legger ut på portalen, og bestillinger som gjøres ifbm kampanjen. DNB har intet ansvar for dette.
 11. Reiseleverandøren er ansvarlig for at utstedte gavekort blir fratrukket prisen kunden skal betale for en bestilling.
 12. Ansatte i DNB kan ikke delta på tildeling av gavekort.
 13. Når du registrerer deg som bruker på vår kampanjeside dnb.no/nestesommer ber vi deg oppgi mobiltelefonnummer. Mobiltelefonnummeret brukes i forbindelse med kommunikasjon og markedsføring knyttet til Neste Sommer-kampanjen, og for å sikre at hver deltager kun mottar ett gavekort/én påmelding. Etter endt kampanje vil mobilnummeret slettes fra kampanjens register. Kampanjen varer gjennom sommeren 2021, og avsluttes senest ultimo august. Vi behandler dataene i henhold til gjeldende lovverk, med svært begrenset tilgang til registeret og uten å dele data med tredjeparter utenfor kampanjen.